หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลเจียวกู่หลาน
รายงานการวิจัยเจียวกู่หลาน
สาระน่ารู้เจียวกู่หลาน
สารอาหารจากเจียวกู่หลาน
ลดน้ำตาลในเลือด
โรคเบาหวาน
ต้านการอักเสบ
โรคความดันโลหิตสูง
ลดระดับไขมันในเส้นเลือด
น้ำแร่
สบู่เหลวชาโคล
ยาสีฟัน
เอกสารอ้างอิงเจียวกู่หลาน
กวาวเครือขาว
โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
เจียวกู่หลาน ( JIAOGULAN )  
สมุนไพรเจียวกู่หลาน
ประกอบด้วยสารที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด เช่น สารGYPENOSIDES ในเจียวกู่หลาน หรือ เจียวกู่หลาน(JIAOGULAN) เป็นสารที่มีโครงสร้างของส่วนประกอบคล้ายที่พบในโสม มีมากว่าโสมถึง 27 เท่า เป็นสารที่ช่วยบำรุงร่างกาย เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเซลล์ ช่วยในการเพิ่ม ประสิทธิภาพต่อ การสั่งงานของสมอง ช่วยในการสร้าง SOD ตัวต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง
เจียวกู่หลาน  Gynostemma pentaphyllum ( Thunb ) Makino วงศ์ Cucurbitaceae เป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเขตร้อนและเขตอบอุ่นของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และกระจายพันธุไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ต่างๆ ของโลก เจริญเติบโตไดดีในที่ชุ่มชื้น ทั้งที่โล่งแจ้ง และที่ร่ม ตั้งแต่ที่ราบต่ำจนถึงที่สูงจากระดับน้ำทะเล
 Naturals Plus มีความตั้งใจที่จะค้นหาและค้นคว้าข้อมูล การนำสมุนไพรชนิดนี้ มานำเสนอ เพื่อสุขภาพและ ช่วยให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ได้บริโภคสมุนไพรจากธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพที่ดีที่สุด ซึ่งจากการศึกษาและค้นคว้า งานวิจัย ทั้งของไทย และ ของ ต่างประเทศ ( การศึกษา ข้อมูลจากงานวิจัย จะให้ผลดีในการตัดสินใจ ) ตลอดจนได้ทดลองบริโภคผลิตภัณท์ เป็นระยะเวลา พอสมควร ได้ค้นพบว่า
เจียวกู้หลาน  มีสารอาหารที่ประอบ ดังนี้คือ
สารอาหารหรือคุณค่า ทางโภชนาการ ของ เจียวกู้หลาน หรือ เจียวกู่หลาน ( JIAOGULAN )         
    วิเคราะห์และวิจัยโดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ ต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทย คาดว่าจะสำเร็จในเร็ว ๆ นี้โดยทีมงานวิจัยของ สถาบันสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
จากรายงาน ให้ข้อที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้บริโภคคือ
เจียวกู่หลาน ( JIAOGULAN ) มี ซีลีเนียม แมงกานีส ทองแดง เจอมาเนียม เหล็ก แมกนีเซี่ยม โซเดียม โปแตสเซียม
นอกจากนั้น ใน  เจียวกู้หลาน หรือ เจียวกู่หลาน ( JIAOGULAN ) ยังมี 
- Trace elements content ( Mg/ G )
- Magnesium ( Mg) 2045.00
- Zinc ( Zn ) 178.75
- Calcium ( Ca ) 19475.00
- Iron ( Fe )786.30
- Manganese ( Mn ) 87.50
สารประอบในรูปกรดอะมิโนที่ได้ใน เจียวกู่หลาน ( JIAOGULAN )
- Amino acid content ( mg/g)
- Arginine 0.0559
- Aspartic acid 0.0929
- Cystine 1.1325
- Glutamic acid - glutaminic acid 0.6872
- Glycine - glycocoll 0.8600
- Histidine 0.473
- Isoleucine 0.2127
- Leucine 0.0549
- Lysine 1.5563
- Methinonine 0.3289
- Phenyllalanine 0.9758
- Serine 0.629
- Threonine 0.1425
ปริมาณสารอหารที่มีใน เจียวกู่หลาน ( JIAOGULAN )
มีปริมาณ โปรตีน ร้อยละ 12.67 - 21.86
มีปริมาณ ไขมัน ร้อนละ 1.40-3.79
ปริมาณคาร์โบไฮเดรท 51.92 - 71.11
พลังงานที่ได้จากเจียวกู่หลาน ( JIAOGULAN )
341.64 และ 346.92 กิโลแคลอรี่ 100 กรัม

   © 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com